Om Oss

Indre Sunnfjord Turlag er eit av lokallaga til Sogn og Fjordane Turlag

.

Postadresse:                           Postboks 488, 6803 Førde 

Besøksadresse:                     Langebruvegen 9 

Telefon:                                    57 72 06 14 

Facebook:                                Besøk oss på Facebook

Opningstid:                             måndag-fredag 9.00-15.00 

Mobilnr, leiar IST:               958 27 976

Organisasjonsnummer:    981 428 544 

Foto: Mona Eng

Kontonummer i Sparebanken Sogn  og Fjordane: 3705.08.38995. Vi har og Vipps. 

IST har kontorfelleskap med Sogn og Fjordane Turlag i Langebruvegen i Førde sentrum. Kontoret har utsal av kart og turbøker. Der er også utstyrslageret vårt.

Styret 2017/2018: Frå venstre Jorunn Vågen (varamedlem) Geir Andvik (styremedlem), Lydia Nesje (varamedlem), Ronny Iden (kasserar), Kjell Arne Hjellbrekke (leiar) og Roy Raasholm Fauske (nestleiar).  Anita Rennestraum (sekretær) og Vigdis Flaten Kvamme (varamedlem) var ikkje tilstades då biletet vart teke.
Styret 2017/2018: Frå venstre Jorunn Vågen (varamedlem) Geir Andvik (styremedlem), Lydia Nesje (varamedlem), Ronny Iden (kasserar), Kjell Arne Hjellbrekke (leiar) og Roy Raasholm Fauske (nestleiar). Anita Rennestraum (sekretær) og Vigdis Flaten Kvamme (varamedlem) var ikkje tilstades då biletet vart teke. Foto: Jan Roar Sekkelsten

Fullstendig oversikt og kontaktopplysningar til styret og undergrupper finn du her