Hyttene Våre 

Longevasshytta

Sjølvbetjent 

 11 sengeplassar

Meir informasjon om hytta på UT.no

Massbu

Ubetjent 

6 sengeplassar

Les meir info om hytta på UT.no

Nipebu

Sjølvbetjent

9 sengeplassar

Les meir info om hytta på UT.no

Prisar

Overnatting Medlem Ikkje medlem
Vaksne 245,- 355,-
Ungdom fødd 1991 - 2004 120,- 350,-
Born fødd 2005 eller seinare GRATIS 175,-
*Grunnskuleelevar 80,- 80,-
*Videregåande og eldre studentar 130,- 130,-
**Dagsbesøk Medlem Ikkje medlem
Vaksne 65,- 80,-
Ungdom 30,- 80,-
Born GRATIS 45,-
*Grunnskuleelevar 30,- 30,-
*Vidaregåande og eldre studentar 50,- 50,-

*Prisane for grunnskuleelevar og studentar gjeld på følgjande vilkår:

  • Overnattinga/besøket skal avtalast med styret/hyttestyret
  • Gruppa skal ha ein vaksen/ansvarleg kontaktperson
  • Den aktuelle skulen/studiestaden er formell og ansvarleg brukar/leigetakar

**Du betalar for dagsbesøk/telting når du nyttar gass, ved, do, båt/kano eller andre fasilitetar på/ved hytta.